Vpiši iskalni niz


Točne in posodobljene čakalne dobe lahko najdete na portalu Čakalne dobe.

Zaradi sprememb interventnega zakona so se čakalne dobe podaljšale, saj nam onemogoča obravnavo večjega števila pacientov.

V kolikor imate izdano nujno napotnico, nas pred obiskov nujno pokličite: 04 511 17 12

 Spodnji seznam je le okviren in zadnjič posodobljen: 1. 8. 2023.

   ZDR. STORITEV ODRASLI 

STOPNJA NUJNOSTI

Pregled za očala (1930)

Okulistični pregled (1028)

Okulistični pregled zaradi kontaktnih leč (1998)

Zelo hitro

5 dni

 80 dni

  5 dni

Hitro

 6 dni

270 dni 7 dni

Redno

7 dni

310 dni 7 dni


   ZDR. STORITEV  OTROCI 

STOPNJA NUJNOSTI
Pregled za očala (1930)

Okulistični pregled (1028)


Zelo hitro 45 dni 50 dni
Hitro 75 dni 120 dni 
Redno 85 dni 140 dni PRESTAVITEV TERMINA: Pacient  lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno (15.b člen ZpacP). V primeru, če na vaš termin ne morete priti, vas prosimo, da nas o tem pravočasno obvestite pred pregledom.

OPRAVIČILO IZOSTANKA: Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov,  pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno (15.b člen ZpacP). Ko sprejmemo pisno opravičilo o izostanku, vas bomo ponovno naročili na pregled v najkrajšem možnem času.

NEOPRAVIČEN IZOSTANEK: Če pacient ne pride na termin, termina ne odpove ali opraviči, se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati (15.b člen ZpacP)

Stopite v stik z nami